Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο είναι :

  • Ανάλυση νερού
  • Ανάλυση ελαιολάδου
  • Ανάλυση εδάφους
  • Ανάλυση τροφίμων
  • Ανάλυση φύλλων
  • Ανάλυση οίνου
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες