Ανάλυση Ελαιόλαδου

Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του σε ελαιοτριβεία ,σε μονάδες τυποποίησης  αλλά και στους παραγωγούς ελαιολάδου.

Δείγματα Ελαιολάδου αναλύονται για : οξύτητα , Κ232 , Κ270 , ΔΚ , λιπαρά , αριθμός υπεροξειδίων , Κηρών κ.α

Για την μεγαλύτερη αξιοπιστία του, το εργαστήριο συμμετείχε τον Ιανουάριο του 2013  και 2014 σε διεργαστηριακές  δοκιμές που διοργάνωσε το Γενικό Χημείο του Κράτους. Άγνωστα δείγματα ελαιολάδου στάλθηκαν σε  εργαστήρια από όλη την Ελλάδα και αναλύθηκαν οι παράμετροι οξύτητα , Κ232 , Κ270 , ΔΚ, αριθμό υπεροξειδίων. Το εργαστήριο μας πέρασε τις δοκιμές με απόλυτη επιτυχία για όλες τις παραμέτρους που μετρήθηκαν πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την υψηλή ακρίβεια  που διαθέτει στις μετρήσεις ελαιολάδου.