Ανάλυση Νερού

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/10-06-2011 όλες οι γεωτρήσεις και τα πηγάδια τα οποία προυφίστανται της 20-12-2005 είτε έχουν άδεια είτε όχι θα πρέπει να αδειοδοτηθούν εκ’ νέου .Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις Υπηρεσίες Υδάτων των Περιφερειών μέχρι 15-6-2012.

Η ανάλυση νερού θα πρέπει να περιλαμβάνει : pH , Αγωγιμότητα , Νιτρικά , Νιτρώδη , Αμμωνία ,Χλωριούχα και Ολική Σκληρότητα.

Advertisements