Ανάλυση Τροφίμων

Ο Κανονισμός 1169/2011/ΕΕ θεσπίζει την υποχρεωτική αναγραφή της “διατροφικής δήλωσης” στα συσκευασμένα τρόφιμα, καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής και ρυθμίζει τον τρόπο αναγραφής στην ετικέτα των διαθρεπτικών στοιχείων, τόσο των υποχρεωτικών όσο και των προαιρετικών.
Η διατροφική δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ενεργειακή αξία, , τα λιπαρά & τα κορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τα σάκχαρα, τις πρωτεΐνες και το αλάτι.
Στο ΧΗΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ έχουμε πακέτα τέτοιων αναλύσεων στα μέτρα του κάθε πελάτη.