Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εμπειρία μας με την Βιομηχανία Τροφίμων μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε πλήθος από συμβουλές και υπηρεσίες στις Βιομηχανίες της περιοχής αλλά και στους Αγρότες.