Η Εταιρεία

         Το ΧΗΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ εδρεύει στο 7ο χλμ Άργους – Ναυπλίου στην περιοχή της Τίρυνθας Αργολίδας από τον Δεκέμβριο του 2017 . Από το 2006 που ιδρύθηκε  στην Αγία Τριάδα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις τροφίμων του νομού αλλά και στους αγρότες της περιοχής με σκοπό την άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Τεχνικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Χημικός Μαστοράκος Γιώργος με μεγάλη εμπειρία στο τομέα της παραγωγής και της ανάλυσης τροφίμων. Έχει εργαστεί και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες του νομού Αργολίδας.

Το εργαστήριο είναι  <<Διαπιστευμένος Φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. με Αρ. Πιστ. 1209 σε Δοκιμές>>. To πιστοποιητικό και το πεδίο διαπίστευσης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=224274